W czerwcu  2016 r. Sejm R.P. ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Niebawem, 15 października obchodzić będziemy dwusetną rocznicę  śmierci naszego Patrona. Rok Kościuszkowski obfitował, jak dotąd, w wiele ciekawych inicjatyw i  przedsięwzięć upamiętniających tę postać.  Bardzo ciekawą propozycję skierowało do wielbicieli Kościuszki Żydowskie Muzeum Galicja w  Krakowie.

Miałam okazję uczestniczyć w ostatnim wydarzeniu, wykładzie prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, profesora nauk technicznych, trzykrotnego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wiele lat temu, jako klasyczna humanistka, studentka Instytutu Historii UJ uczestniczyłam  w jego wykładzie poświęconym sieciom neuronowym czyli sztucznej inteligencji. To były czasy raczkującej technologii IT, Internetu, słowem tematyka wykładu bliższa filmom SF niż codziennemu życiu. Profesor okazał się znakomitym mówcą. Prostym, zrozumiałym językiem, z pasją i zaangażowaniem opowiadał o technologii, która wówczas była wizjonerską i wydawało się dość odległą do realizacji w praktyce. Dziś postęp technologiczny już nas tak nie zaskakuje.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam  wykładu Profesora na temat inżynierskich, technicznych dokonań Tadeusza Kościuszki. Była to niezwykła opowieść poświęcona nie  tyle bohaterowi walki narodowo-wyzwoleńczej Dwu Narodów: polskiego i amerykańskiego, ale wybitnemu umysłowi zdecydowanie wyrastającemu poza czasy, w których żył i działał. Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi serdecznie dziękuję za nią i polecam!  Można ją prześledzić na blogu Profesora: http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/169941,inzynier-kosciuszko

W imieniu Profesora serdecznie pozdrawiam tez wszystkich uczniów i uczennice naszego Liceum.

M. Grabska