W ramach projektu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” w I LO odbyły się spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Podczas spotkania policjantki omówiły zagadnienia związane z cyberprzemocą jak również z odpowiedzialnością karną młodzieży w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.