Dnia 17 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, pana Starosty Powiatu Buskiego Jerzego Kolarza oraz doradcy marszałka – Andrzeja Łukasika z uczniami naszej szkoły, biorącymi aktywny udział w cyklu konferencji „Dwujęzyczne Świętokrzyskie”.

Uczniowie klasy IIIC – Julia Koczur, Gabriela Zaborowska, Emilia Sokołowska, Wiktoria Wojtaszek, Leon Sakwa, Jan Słaboń oraz Maciej Karwat zostali nagrodzeni ciepłymi słowami oraz dyplomami i upominkami. Słowa uznania otrzymała również pani profesor Patrycja Kwiatkowska, która przygotowywała młodzież do wystąpień na konferencjach. W dowód uznania pani profesor otrzymała pisemne zaproszenie do udziału w pracach tworzonego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Świętokrzyskiego Towarzystwa Dwujęzyczności.

Prowadzący spotkanie pan Andrzej Łukasik wielokrotnie podkreślał niezwykły profesjonalizm uczestników i ich zaangażowanie w realizację projektu. W tym roku szkolnym kolejni uczniowie będą mogli spróbować swoich sił, zastępując starszych kolegów w promowaniu naszej szkoły i regionu na konferencjach organizowanych w ramach Dwujęzycznego Świętokrzyskiego.

Karolina Rębak, Mateusz Chlebicki