„POWIEDZ, A ZAPOMNĘ POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM, POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM”

Powyższy cel przyświeca organizacji zajęć z edukacji prawnej realizowanych w ramach wiedzy o społeczeństwie we współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska prawniczego oraz samorządowego. Uczniowie klas humanistycznych, do których skierowany jest ów program, uczestniczyli w kilku lekcjach samorządowych poznając konstytucyjne uwarunkowania i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wizyta w Starostwie oraz zajęcia z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem, Starostą Buskim – Jerzym Kolarzem oraz Skarbnikiem Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju  – Arturem Tokarzem przybliżyły uczniom strukturę samorządu oraz zdania realizowane przez województwo, powiat i gminę. 

Kolejna interesująca lekcja, która zaktywizowała uczniów poznawczo, emocjonalnie i społecznie  odbyła się w Sądzie Rejonowym w Busku – Zdroju. Dzięki zaangażowaniu pana Piotra Wilka – Prezesa tut. Sądu, radcy prawnego – Wojciecha Zrędy oraz pani adwokat Małgorzaty Długosz – przeprowadzono zajęcia z zastosowaniem gry symulacyjnej.  Na podstawie przygotowanego casusu prawnego uczniowie wcielili się w role stron postępowania cywilnego. Najpierw przy pomocy ekspertów zweryfikowali zdobytą wiedzę z zakresu prawa cywilnego, po czym przeprowadzili symulację rozprawy sądowej.

Organizując w ten sposób proces nauczania udało wykreować się warunki sprzyjające uczeniu się. Aktywizowanie uczniów, zdynamizowanie procesu koncentracji oraz uwagi dowolnej sprawia,  że uczniowie łatwiej zarządzają swoją aktywnością, uwagą i zapamiętywaniem. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo oznacza efektywność podjętych działań.