W poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie klas Id, Ih i Ig wzięli udział w przedsięwzięciu „Korowód Niepodległości”. To zainicjowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek akcja edukacyjna, odbywająca się pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akcja ta ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat odrodzenia polskiej państwowości w 1918 roku oraz upamiętnienie 100-lecie odzyskania Niepodległości. W czasie spotkania dr Michał Zawisza, pracownik kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, wygłosił okolicznościowy wykład poświęcony odrodzeniu się polskiej państwowości w 1918 roku .