– 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Maciej Kopała kl. 2b

w roku szkolnym 2017/2018

Maciej Kopała kl. 2b – przewodniczący

Agata Marszałek kl. 2c – z-ca

Filip Zaręba kl. 1e

Emilia Sowula kl. 2a

Katarzyna Tutak kl. 2h

Dominika Wilk kl. 2d

Karol Zdziebło kl. 1h

Sebastian Nowak kl. 1g

Opiekun: prof. Janusz Ciba

  

Agata Marszałek kl. 2c

 
 Dni bez jedynki!
 • 19 października – czwartek
 • 3 listopada – piątek
 • 6 grudnia – środa
 • 11 stycznia – czwartek
 • 27 lutego – wtorek
 • 8 marca – czwartek
 • 2 kwietnia – poniedziałek
 • 17 maja – czwartek
 • 1 czerwca – piątek
 
 

Filip Zaręba kl. 1e

Plan Pracy Samorządu Szkolnego

 • 13 października (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas I-ych
 • 26 październik (czwartek) – Honorowe krwiodawstwo
 • 11 listopada (sobota) – Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 • 22 listopada (środa) – Dyskoteka andrzejkowa
 • 22 grudnia (piątek) – Wigilia szkolna
 • 17 stycznia (środa) – Dyskoteka szkolna
 • 8 marca (czwartek) – Dzień kobiet
 • 21 marca (środa) – Dzień wiosny
 • 26 kwietnia (czwartek) – Dzień Patrona Szkoły
 • 3 maja (czwartek) – Uroczystości z okazji 3-go Maja
 • 1 czerwca (piątek) – Dzień Dziecka
 • 14-16 czerwca (czwartek – sobota) – 100-lecie Szkoły