Regulamin
XIV  Turnieju im. Huberta Wagnera
w siatkówce dziewcząt i chłopców
szkół ponadgimnazjalnych

1 – 2 marca 2016 r.

 Celem XIV turnieju im. Huberta Wagnera 2014 jest:

-upamiętnienie postaci Huberta Jerzego Wagnera, wybitnego trenera,
twórcy-jak dotąd- największych sukcesów w męskiej siatkówce w Polsce
(złoto MŚ 1976 w Meksyku i złoto IO w Montrealu 1976),

-popularyzacja siatkówki w szkole i środowisku,

-promocja szkoły, propagowanie zdrowych zasad współzawodnictwa, integracja środowiska uczniowskiego.

Organizator:

  1. Szkolny Klub Sportowy przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

Ustalenia organizacyjne

Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie jedną szatnię.

Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.

Termin i miejsce XIV  Turnieju:

1 marca 2016r. o godz. 830 (dziewczęta),

2 marca 2016r. o godz. 830 (chłopcy),

w hali sportowej I LO w Busku-Zdroju.

Program XIV Turnieju:

Zaproszone zespoły dziewcząt i chłopców po rozlosowaniu, grają systemem „każdy z każdym”. Mecz kończy wygranie 2 setów. Sety rozgrywane są do 21 punktów. Przy wyniku 1:1 w setach, set rozstrzygający (tiebreak) rozgrywany jestt do 12pkt (lub 2 przewagi). Za zwycięstwo 2:0 (wygrany zespół otrzymuje 2 pkt. , przegrany 0 pkt.). Okolejności piejsc decyduje tabela (wygrane mecze, bilans setów i małych punktów).

Uczestnictwo i dokumenty:

Udział biorą zaproszone zespoły szkół. Lista imienna uczniów musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły z ważnymi badaniami lekarskimi i ważną legitymacją szkolną.

Nagrody:

Zespoły za pierwsze trzy miejsca otrzymują Puchary Starosty Powiatu Buskiego. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości zawodnicy i zawodniczki nagrody rzeczowe.

Finansowanie:

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Uczniowie są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia szkolnego.

Adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

28-100 Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 13

Tel/Fax (041) 378 36 53

Sprawy różne:

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje wyłącznie organizator w dniu rozgrywek.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizator turnieju i opiekun SKS

mgr Mariusz Zaręba